observatorul
invatamântului
superior si cercetarii

Structuri organizaţionale

1. Organizatii sindicale

2. Federatii studentesti

3. Asociatii patronale

3. Organizatii non-guvernamentale