observatorul
invatamântului
superior si cercetarii

Analize (pe tematici) și rapoarte

În cadrul acestei secţiuni, sunt publicate analize și rapoarte de analiză semantică a documentelor relevante pentru politicile universitare. Publicarea acestora vine în sprijinul celor care dezvoltă politici bazate pe dovezi şi informaţii culese din activitatea permanentă, în vederea creșterii calității managementului și eficienţei la nivel de universităţi și de sistem.Aceste analize reprezintă extragerea dintr-un corpus de texte a unor serii de variabile (concepte sau teme, relaţii şi configuraţii conceptuale) tratate statistic, pentru a oferi date obiective care sunt menite a susţine ipotezele interpretative în formularea politicilor educaţionale.

Analiza comparativa a rapoartelor de sistem

Analiza dinamică online

Raportul de analiz����: Evaluare finala pentru universitati

Analiza rapoartelor de evaluare instituţională a universităţilor din prima categorie

Analiza dinamică online

Raport de analiza pentru universitatile din prima categorie

Analiza rapoartelor de evaluare institu��������ională a universităţilor din a doua categorie

Analiza dinamică online

Raport de analiza pentru universitatile din a doua categorie

Analiza rapoartelor de evaluare instituţională a universităţilor din a treia categorie

Analiza dinamică online

Raport de analiza pentru universitatile din a treia categorie

Analiza cercetării științifice a universităților din România în cartele universitare

Analiza dinamică online

Ghid de navigare pentru analiza cercetării științifice

Raportul de analiză a cercetării ştiinţifice

Analiza misiunii și obiectivelor universităților din România în cartele universitare

Analiza dinamică online

Ghid de navigare pentru analiza misiunii și obiectivelor universităților

Raportul de analiză a misiunii şi obiectivelor universităţilor

Analiza rapoartelor de evaluare instituţională a universităților din prima rundă

Analiza dinamică online

Raportul de analiză a rapoartelor din prima rundă

Analiza primelor 15 rapoarte de evaluare instituţională a universităților din runda a doua

Analiza dinamic�������������������������������������������� online

Raportul de analiză a primelor 15 rapoarte din runda a doua

Analiza ultimelor 13 rapoarte de evaluare instituţională a universităților din runda a doua

Analiza dinamică online

Ghid de navigare pentru analiza misiunii și obiectivelor universit����ilor

Raportul de analiză a ultimelor 13 rapoarte din runda a doua