observatorul
invatamântului
superior si cercetarii

Observatorul învăţământului superior şi cercetării serveşte transferului de cunoaştere ��i accesului la informaţii structurate pentru dezvoltarea de politici fundamentate, la nivel sistemului educaţional din România. Acest Observator a fost realizat în cadrul proiectului „Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România”, promovat şi implementat într-un parteneriat multinaţional condus de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).